A les classes regulars existeix la possibilitat de fer sessió única o el pack mensual, que pot combinar-se amb altres classes regulars, segons es desitgi (1, 2 o 3 sessions setmanals). En cap cas s’acceptarà fer mig mes.