POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal SILVIA MARIA MOLINA NAVAS d’ara endavant, ESPAI MARES, amb NIF: 52910350T, informa a l’usuari, que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per ESPAI MARES. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de ESPAI MARES amb domicili Carrer Saragossa, 23 – 17003 – GIRONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari que envia la informació a ESPAI MARES és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se ESPAI MARES de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

ESPAI MARES no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a ESPAI MARES de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ESPAI MARES sempre que procedeixi de fonts alienes a ESPAI MARES.

Cessió de dades a tercers

De conformitat amb el que es disposa per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari dóna el seu consentiment per a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en un fitxer del que és titular SILVIA MARIA MOLINA NAVAS, i que les mateixes puguin ser cedides a tercers, amb finalitat d’informar exclusivament sobre novetats, continguts i serveis d’Espai Mares.

De la mateixa manera, posem en el seu coneixement que les seves dades podran ser cedides a terceres entitats, amb la finalitat específica d’informar exclusivament sobre novetats, continguts i serveis d’Espai Mares.

En aquest sentit, li indiquem que disposa de trenta dies per manifestar, per escrit, la seva negativa al tractament de dades descrit. Si transcorregut aquest termini no hagués manifestat la seva disconformitat en el sentit indicat, s’entendrà que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes indicats anteriorment. D’altra banda, li comuniquem que podrà vostè exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a SILVIA MARIA MOLINA NAVAS  Carrer Saragossa, 23 – 17003 – GIRONA o a l’email: espaimares@espaimares.cat

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en SILVIA MARIA MOLINA NAVAS  Carrer Saragossa, 23 – 17003 – GIRONA o a l’email: espaimares@espaimares.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part d’ESPAI MARES, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESPAI MARES es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, ESPAI MARES anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

Marca comercial: ESPAI MARES

Raó social: SILVIA MARIA MOLINA NAVAS

NIF: 52910350T

Adreça: Carrer Saragossa, 23, 17003 – GIRONA

Telèfon: 654797551

Email: espaimares@espaimares.cat

FINALITAT DE LA PÀGINA WEB

Espai Mares va ser creat amb la finalitat d’acompanyar la maternitat, però ara, a més, ofereix informació, continguts i serveis per dones en totes les edats, classes regulars i cursos, tallers guiats per llevadores i professionals de la salut. Oferim serveis molt variats, podeu consultar el nostre catàleg i preus.

El present avís legal (d’ara endavant, el “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: www.espaimares. cat

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ESPAI MARES amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS D’USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ESPAI MARES o qualsevol de les seves delegacions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ESPAI MARES o s’ha autoritzat a Espai Mares pel seu ús  i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de SILVIA MARIA MOLINA NAVAS.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

ESPAI MARES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

ESPAI MARES no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat d’ESPAI MARES. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web d’ESPAI MARES té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

POLÍTICA DE COOKIES

SILVIA MARIA MOLINA NAVAS, en endavant ESPAI MARES, a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Les cookies s’emmagatzemen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web www.espaimares.cat, amb la finalitat de millorar la usabilitat de la mateixa, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb fins estadístics. En el cas d’aquells usuaris que ja siguin clients de ESPAI MARES, la informació recollida amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que ESPAI MARES posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de cookies serà d’aplicació a aquells usuaris que voluntàriament visitin les pàgines web de ESPAI MARES, emplenin formularis de recollida de dades, accedeixin a les eines que ESPAI MARES posa a disposició dels seus clients per a gestionar els seus serveis, o utilitzin qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a ESPAI MARES, o l’accés a dades per ESPAI MARES per a la prestació dels seus serveis.

ESPAI MARES informa els usuaris de les seves pàgines web, de l’existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d’informar-los sobre l’ús i de l’objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l’acceptació de la present Política per part d’aquests usuaris.

ESPAI MARES utilitza els següents tipus de cookies:

Classificades segons la seva titularitat:

  •  Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per SILVIA MARIA MOLINA NAVAS.
  •  Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a SILVIA MARIA MOLINA NAVAS, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de SILVIA MARIA MOLINA NAVAS.

Classificades segons la seva finalitat:

  •  Cookies tècniques i / o de personalització: faciliten la navegació en identificar la sessió, permetre l’accés a eines d’accés restringit, a més de configurar a mida les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol•licitat prèviament per l’usuari.
  •  Cookies d’anàlisi i / o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per SILVIA MARIA MOLINA NAVAS (fonamentalment , Google Analytics), així com gestionar els espais publicitaris inclosos en la pàgina web visitada per l’usuari. Recull dades de forma anònima amb la finalitat d’obtenir perfils de navegació dels usuaris.

Classificades segons la seva durada:

  •  Cookies de sessió: recullen i emmagatzemen les dades mentre l’usuari accedeix a la pàgina web.
  •  Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l’usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per a la qual han estat utilitzades.

El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus de què es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir la seva finalitat.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de SILVIA MARIA MOLINA NAVAS encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies es desitgés retirar-lo, s’hauran eliminar aquelles cookies emmagatzemades a l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar a:

  • Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
  • Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies