Activitats regulars de criança

Xerrades i cursos

Properes activitats

Primers auxilis pediàtrics

26 gener · 10:00 - 14:00

Massatge infantil

1 febrer · 10:00 - 11:30

Massatge infantil

2 febrer · 10:00 - 11:30

Massatge infantil

9 febrer · 10:00 - 11:30

Visites individuals a Girona