Activitats regulars de criança

Xerrades i cursos

Properes activitats

Baby Led Weaning (BLW)

16 abril · 10:00 - 12:00

Grup postpart

20 abril · 12:00 - 13:00

Grup postpart

4 maig · 12:00 - 13:00

Grup postpart

18 maig · 12:00 - 13:00

Visites individuals a Girona