El pagament de la mensualitat es realitzarà la primera setmana de mes.