Si, sempre que ho facis amb una antelació mínima de 48 hores a la data de l’activitat. Si s’anul·la amb menys antelació es perdrà la reserva (un 50% del preu de l’activitat puntual).